Krb - srdce domu

Dobře postavený krb je nejen krásnou součástí domu, ale je i jeho skutečným srdcem. Srdcem, které dokáže domov prohřát fyzicky, a navíc vzbuzuje emoce, které zahřejí i na duši.

Co to však je dobře postavený krb? Určitě se musí hodit do interiéru, a to nejen do toho aktuálního, měl by mít nadčasový vzhled. Nábytek můžete po 5 či 10 letech snadno vyměnit, ale krb a jeho vzhled bude ovlivňovat, ne-li určovat styl obývacího pokoje mnohem déle.

Krb také přináší živý oheň do interiéru, a tak musí být samozřejmě bezpečný. Nejen z hlediska požární bezpečnosti, ale i zdravotní nezávadnosti.
Dobře postavený krb musí být také funkční, to znamená správně dimenzovaný a plnící všechna naše očekávání.
Pokud ale mají být naše očekávání reálná, měli bychom si říci, jaké máme možnosti.

Teplovzdušný krb

je v dnešní době nejrozšířenější topidlo v rodinných domech fungující na jednoduchém principu. Přibližně jedna třetina vyrobeného tepla je vyzářena skrze sklo do místnosti a zbytek je předán konvekcí. V dolní části krbu je nasáván chladný vzduch, který obtéká krbovou vložku, kterou ochlazuje a sám se ohřívá a horký vychází z krbové obestavby. V místnosti se ochlazuje a klesá k zemi, aby byl znovu nasán do krbu.
Jeho největší výhodou je rychlý nástup tepla, jednoduchá konstrukce a možnost snadno rozvést teplo teplovzdušným rozvodem do dalších částí domu.
Tradiční nevýhodou teplovzdušného krbu je nerovnoměrné rozložení tepla v místnosti, víření prachu a vysoušení vzduchu. V moderních, dobře izolovaných domech přichází problém s velmi malými tepelnými ztrátami a okamžitým tepelným výkonem teplovzdušného krbu.

Sálavý krb

předává vyrobené teplo do svého okolí sáláním. Princip je také jednoduchý. Přibližně jedna třetina vyrobeného tepla je vyzářena přímo skrze sklo do místnosti, zbytek tepla je předán konvekcí do vzduchu uvnitř obestavby. Ten pak ohřívá teplovodivý plášť krbu, který pak teplo předá okolí sáláním. Sálavé teplo je infračervené záření, tedy stejné teplo jakým nás hřeje slunce. Je to teplo, které zahřeje nejen na těle, ale i na duši.
Sálavé teplo se šíří rovnoměrně a všemi směry a neohřívá vzduch, ale předměty, se kterými se střetnea ty pak ohřívají vzduch. Díky tomu je teplo v místnosti rozložené rovnoměrně a nedochází k víření vzduchu (včetně všudypřítomného prachu).
Jedinou nevýhodou sálavého krbu je pomalejší nástup tepla z krbového pláště. V současnosti díky moderním kamnářským materiálům, které dokáží velmi rychle předat teplo z vnitřní části krbu do obytného prostoru, je tato největší nevýhoda téměř eliminována.

Akumulační krb

je sálavý krb, který je schopen uskladnit - akumulovat tepelnou energii vyrobenou během hoření krbu a po jeho vyhasnutí ji předat do okolí. Toho lze dosáhnout napojením krbové vložky na spalinový tahový systém či akumulační prstence, nebo přizdívkou z akumulačních desek uvnitř krbové obestavby. Doba, po kterou takový krb dokáže po vyhasnutí hřát, se nazývá doba akumulace a závisí na konkrétním řešení.

Teplovodní krb

dokáže spolu s topným systémem rodinného domu prohřát elegantním způsobem celý dům včetně periférií. Teplo vyrobené spálením dřeva lze rozdělit na tři využitelné složky. Výkon absorbovaný teplovodním výměníkem, výkon vyzářený prosklením a výkon do vnitřku obestavby. Všichni výrobci teplovodních krbových vložek uvádí výkon teplovodního výměníku a celkový výkon. Zajímavé je různé umístění teplovodních výměníků. Některá topeniště mají výměník po stranách, na zádech či nad topeništěm. Existuje několik možností, jak připojit teplovodní výměník do centrální topné soustavy, přičemž optimální je zapojení přes akumulační zásobník (takzvané akumulační nádoby). Vyrobené a takto uskladněné teplo lze pak využít i po vyhasnutí krbu.

Hybridní krb

nebo také kombinovaný krb spojuje v sobě jednotlivé základní systémy. Nejčastěji se jedná o kombinaci teplovzdušného a akumulačního krbu. Na začátku topení používáme krb jako teplovzdušný pro rychlé vytopení obytného prostoru. Později zavřeme ventilační mřížky a nabíjíme akumulační obestavbu. Samozřejmě můžeme využít i další akumulační prvky.

Otevřený krb

byl v minulosti jedinou možností, jak dostat živý oheň do interiéru. V současnosti byl z našich obývacích pokojů vytlačen svými moderními bratříčky, za kterými zaostává především účinností (účinnost otevřeného krbu se pohybuje okolo 15%). Často jej však můžeme vidět na terasách, pergolách či jiných místech zahradního posezení.

GALERIE